Resize Text:

Switch to:

Gwneud cwyn

Cwynion ac Ymddygiad

Cwynion yn erbyn Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Dim ond rhestru nifer gwirioneddol y cwynion (p'un a gânt eu cadarnhau ai peidio) y mae'n ofynnol i'r Comisiynydd ei wneud o dan y Gorchymyn Gwybodaeth Benodedig. Er budd tryloywder, mae Alun Michael wedi darparu rhagor o fanylion am bob cwyn yn y tabl isod. Ni chyhoeddwyd enwau'r achwynwyr er mwyn parchu eu cyfrinachedd.

Mae rhestr lawn o gwynion a chanlyniadau i'w gweld yma

Y newyddion diweddaraf

Cynnig pecyn cymorth i bobl ifanc sy'n gadael y carchar gyda'r nod o atal digart…

Bydd yr elusen digartrefedd, Llamau, yn arwain prosiect newydd arloesol i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru sy'n wynebu'r risg o fod yn ddigartref, o gae…

Gweld mwy >

Cyllid wedi'i sicrhau i barhau â gwaith atal trais hanfodol ledled Cymru

Heddiw, cyhoeddodd y Swyddfa Gartref y bydd Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru yn cael tair blynedd arall o gyllid i barhau â gwaith hanfodol i f…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael yn nodi'r Diwrnod o Fyfyrdod (23 …

Ddwy flynedd yn ôl gosodwyd cyfyngiadau symud ar Dde Cymru, ynghyd â gweddill y DU, wrth i fesurau brys gael eu cyflwyno i arafu lledaeniad y Coronafe…

Gweld mwy >