res
Newid maint testun:

Switch to: Welsh flag

Gwneud cwyn

Cwynion ac Ymddygiad

Cwynion yn erbyn Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Dim ond rhestru nifer gwirioneddol y cwynion (p'un a gânt eu cadarnhau ai peidio) y mae'n ofynnol i'r Comisiynydd ei wneud o dan y Gorchymyn Gwybodaeth Benodedig. Er budd tryloywder, mae Alun Michael wedi darparu rhagor o fanylion am bob cwyn yn y tabl isod. Ni chyhoeddwyd enwau'r achwynwyr er mwyn parchu eu cyfrinachedd.

Mae rhestr lawn o gwynion a chanlyniadau i'w gweld yma

Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Praesept wedi'i gymeradwyo gan Bannel yr Heddlu a Throseddu

Cafodd cynnydd o 8.69% ym mhraesept yr Heddlu ei gymeradwyo gan Banel yr Heddlu a Throseddu ym Merthyr Tudful ddydd Mawrth, 6 Chwefror, gan olygu y by…

Gweld mwy >

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae 'rygbi trefol' yn my…

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael i'r Pîl yn ddiweddar i weld sut mae prosiectau a ariennir gan y Comisiynydd yn helpu i leihau ymdd…

Gweld mwy >

Dirprwy Gomisiynydd yn cefnogi'r ap yn rrbyn graffiti casineb

Mae Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi canmol y gwaith y tu ôl i fenter arloesol sy'n helpu i fynd i'r afael â graffiti …

Gweld mwy >