Resize Text:

Switch to:

Gwneud cwyn

Cwynion ac Ymddygiad

Cwynion yn erbyn Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Dim ond rhestru nifer gwirioneddol y cwynion (p'un a gânt eu cadarnhau ai peidio) y mae'n ofynnol i'r Comisiynydd ei wneud o dan y Gorchymyn Gwybodaeth Benodedig. Er budd tryloywder, mae Alun Michael wedi darparu rhagor o fanylion am bob cwyn yn y tabl isod. Ni chyhoeddwyd enwau'r achwynwyr er mwyn parchu eu cyfrinachedd.

Mae rhestr lawn o gwynion a chanlyniadau i'w gweld yma

Y newyddion diweddaraf

Cynllun chwaraeon yn dod â buddion enfawr i Gaerdydd

Mae partneriaeth arloesol rhwng Prifysgol Metropolitan Caerdydd ac Ymddiriedolaeth Ieuenctid Heddlu De Cymru’n cyflawni canlyniadau cadarnhaol mewn tr…

Gweld mwy >

100 Swyddog Cymorth Cymunedol newydd i’r Heddlu yn cael eu hariannu gan Lywodrae…

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol i ddarparu 100 Swyddog Cymorth Cymunedol arall i’r Heddlu er mwyn mynd i’r afael â throseddau a …

Gweld mwy >

Adolygiad annibynnol i helpu i gefnogi cymunedau clos

Mae adolygiad ar y cyd annibynnol yn cael ei sefydlu fel rhan o fesurau i gefnogi cymuned yn Abertawe.

Caiff yr adolygiad ei arwain gan banel tri aelo…

Gweld mwy >