res
Newid maint testun:

Mae Arolwg y Praesept NAWR YN FYW tan 18 Rhagfyr

Mae arolwg i fesur faint mae'r cyhoedd yn Ne Cymru yn barod i'w dalu tuag at wasanaethau plismona lleol wedi'i lansio gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael.

Bydd gan bobl o ddydd Mawrth, 7 Tachwedd tan ddydd Llun, 18 Rhagfyr i gymryd rhan ac i fynegi eu barn.

Mae rhagor o wybodaeth am arolwg y praesept ar gael yma.

Ewch yn syth i'r arolwg yma

Ielwedd o graffeg arolwg


Y newyddion diweddaraf

Cafodd Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru le canolog yn yr Uwchgynhadledd Plismona…

Cafodd y Comisiynydd Alun Michael a'i ddirprwy, Emma Wools le canolog yn Uwchgynhadledd Plismona Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (APCC) a…

Gweld mwy >

Byddwn Yn Eu Cofio

Ymunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael â swyddogion a staff ar gyfer Gwasanaeth Coffa Heddlu De Cymru ddydd Gwener, 10  Tachwedd, 202…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn lansio arolwg praesept yn Ne Cymru

Bydd yr adborth yn helpu Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i benderfynu faint y bydd y cyhoedd yn ei dalu am wasanaethau plismona drwy'r dreth gyngor…

Gweld mwy >