Resize Text:

Switch to:

Aelod Annibynnol o'r Gymuned

CEFNOGI EIN GWAITH

Allwch chi ddarparu cymorth a her annibynnol ac adeiladol er mwyn sicrhau plismona effeithiol?

Hoffech chi helpu Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru drwy fod yn gyfaill beirniadol i Heddlu De Cymru?

Mae'r Comisiynydd bellach yn awyddus i recriwtio aelodau annibynnol o'r gymuned i'r Grŵp Atebolrwydd a Dilysrwydd yr Heddlu (PALG) er mwyn cael safbwyntiau ehangach.

Mae Grŵp Atebolrwydd a Dilysrwydd yr Heddlu (PALG) y Comisiynydd yn gyfaill beirniadol i Heddlu De Cymru, gan helpu'r Comisiynydd â'r rôl o sicrhau bod gwasanaethau plismona effeithiol ac effeithlon yn cael eu darparu i gymunedau De Cymru.

Ar hyn o bryd, daw aelodau PALG o sefydliadau partner yn ardal Heddlu De Cymru ac maent yn rhoi mewnbwn gwerthfawr i arferion a phrosesau plismona yn ogystal â'u herio. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o'r grŵp, darllenwch y cylch gorchwyl a phroffil y rôl atodedig a llenwch y ffurflen gais a ddarperir. Rydym yn chwilio yn benodol am geisiadau gan aelodau o'r gymuned sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn benodol.

Manyleb y Person

Ffurflen Gais 

Cylch Gorchwyl

 

Y dyddiad cau i wneud cais yw Dydd Mawrth 1 Medi am 5pm.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Hannah Jenkins-Jones (Hannah.jenkins-jones@south-wales.police.uk  neu 01656 869366).

Y newyddion diweddaraf

Alun Michael yn cael ei ailethol yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Mae Alun Michael wedi cael ei ailethol yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu gan gymunedau De Cymru am y trydydd tro.

Datganwyd canlyniad yr etholiad a…

Gweld mwy >

Newidiadau i gyfyngiadau COVID-19 – Datganiad gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throse…

Heddiw, mae Prif Weinidog Cymru wedi nodi tystiolaeth feddygol gymhellol pam na allwn lacio'r rheolau a gadael i bawb wneud fel y mynnant. Mae'r penwy…

Gweld mwy >

Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu

Nhw yw’r wyneb cyfarwydd mewn gwisg du a glas, a phresenoldeb gweledol yr Heddlu sy’n tawelu’r meddwl ar draws Cymru ers 2003. Yr wythnos yma, byddwn …

Gweld mwy >