res
Newid maint testun:

Switch to: Welsh flag

Newyddion

22/02/2024

Praesept wedi'i gymeradwyo gan Bannel yr Heddlu a Throseddu

Cafodd cynnydd o 8.69% ym mhraesept yr Heddlu ei gymeradwyo gan Banel yr Heddlu a Throseddu ym Merthyr Tudful ddydd Mawrth, 6 Chwefror, gan olygu y bydd cartrefi ledled D…

Gweld mwy >
06/02/2024

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae 'rygbi trefol' yn my…

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael i'r Pîl yn ddiweddar i weld sut mae prosiectau a ariennir gan y Comisiynydd yn helpu i leihau ymddygiad gwrthgymdeitha…

Gweld mwy >
06/02/2024

Dirprwy Gomisiynydd yn cefnogi'r ap yn rrbyn graffiti casineb

Mae Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi canmol y gwaith y tu ôl i fenter arloesol sy'n helpu i fynd i'r afael â graffiti casineb hiliol ym Mh…

Gweld mwy >
06/02/2024

Mae aelodau Young Voices yn mynd y tu ôl i'r llenni ym mhencadlys yr heddlu

Cafodd aelodau o fenter Sgwrs Lleisiau Ifanc Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu brofiad arbennig ym Mhencadlys yr Heddlu yn ddiweddar.

Cawsant weld y tu ôl i'r llen ym mae…

Gweld mwy >
22/01/2024

Wythnos Gweithredu Plismona Bro 2024

Mae'n Wythnos Weithredu Plismona yn y Gymdogaeth yr wythnos hon.

Mae'r wythnos i ddod yn gyfle i ddathlu'r rôl allweddol y mae timau plismona yn y gymdogaeth ar hyd a ll…

Gweld mwy >
29/12/2023

Carreg filltir o'r 50fed tro i Heddlu De Cymru ddefnyddio gwrthgyffur naloxone t…

Defnyddiodd swyddogion a PCSOs Heddlu De Cymru y gwrthgyffur naloxone trwynol i achub bywyd am yr 50fed tro yr wythnos diwethaf.

Mae naloxone, gwrthgyffur brys ar gyfer …

Gweld mwy >
19/12/2023

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn ennill gwobr genedlaethol am ymwel…

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cael ei gydnabod yn genedlaethol am ansawdd ei gynllun ymwelwyr annibynnol â dalfeydd.

O dan y cynllun hwn, mae gwirf…

Gweld mwy >
28/11/2023

Cafodd Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru le canolog yn yr Uwchgynhadledd Plismona…

Cafodd y Comisiynydd Alun Michael a'i ddirprwy, Emma Wools le canolog yn Uwchgynhadledd Plismona Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (APCC) a Chyngor Cenedlaetho…

Gweld mwy >
10/11/2023

Byddwn Yn Eu Cofio

Ymunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael â swyddogion a staff ar gyfer Gwasanaeth Coffa Heddlu De Cymru ddydd Gwener, 10  Tachwedd, 2023.

Cynhaliwyd y gwa…

Gweld mwy >
08/11/2023

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn lansio arolwg praesept yn Ne Cymru

Bydd yr adborth yn helpu Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i benderfynu faint y bydd y cyhoedd yn ei dalu am wasanaethau plismona drwy'r dreth gyngor

(Dydd Llun, 6 Tac…

Gweld mwy >
07/11/2023

Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru i ateb cwestiynau gan Aelodau Sene…

Bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru, Alun Michael, yn ymddangos gerbron Y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig ddydd Mercher, 8 Tachwedd.

Bydd y tri Ch…

Gweld mwy >
22/09/2023

Y Comisiynydd yn Ymuno â Dathliadau 20 Mlynedd Kaleidoscope

Ddydd Iau 14 Medi, aeth Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru, i ddigwyddiad Kaleidoscope i ddynodi'r ffaith bod y gwasanaeth wedi bod yn gweith…

Gweld mwy >


Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Praesept wedi'i gymeradwyo gan Bannel yr Heddlu a Throseddu

Cafodd cynnydd o 8.69% ym mhraesept yr Heddlu ei gymeradwyo gan Banel yr Heddlu a Throseddu ym Merthyr Tudful ddydd Mawrth, 6 Chwefror, gan olygu y by…

Gweld mwy >

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae 'rygbi trefol' yn my…

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael i'r Pîl yn ddiweddar i weld sut mae prosiectau a ariennir gan y Comisiynydd yn helpu i leihau ymdd…

Gweld mwy >

Dirprwy Gomisiynydd yn cefnogi'r ap yn rrbyn graffiti casineb

Mae Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi canmol y gwaith y tu ôl i fenter arloesol sy'n helpu i fynd i'r afael â graffiti …

Gweld mwy >