res
Newid maint testun:

Teyrnged i'r swyddogion a fu farw cyn Diwrnod Coffa Cenedlaethol yr Heddlu (dydd Sul, 24 Medi)

Wedi'i ddiweddaru: 22/09/2023

Ddydd Sul, 24 Medi, bydd Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn ymuno â chynulleidfa o 1,000 o bobl yn y New Theatre, Caerdydd ar gyfer 20fed Diwrnod Coffa Cenedlaethol yr Heddlu (NPMD), i anrhydeddu'r swyddogion heddlu a wnaeth yr aberth eithaf wrth amddiffyn a gwasanaethu eu cymunedau.

Dywedodd Alun Michael: "Bob diwrnod y bydd swyddog yr heddlu yn mynd i'w waith, bydd yn peryglu ei hun er mwyn diogelu eraill.

"Bydd dydd Sul yn gyfle i gofio am gydweithwyr a wnaeth yr aberth eithaf wrth wasanaethu ac i feddwl am eu teuluoedd sydd wedi gorfod dioddef y torcalon o golli eu hanwylyd.

“Nid ânt yn angof.”


Delwedd o blac coffa Heddlu de Cymru


Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Praesept wedi'i gymeradwyo gan Bannel yr Heddlu a Throseddu

Cafodd cynnydd o 8.69% ym mhraesept yr Heddlu ei gymeradwyo gan Banel yr Heddlu a Throseddu ym Merthyr Tudful ddydd Mawrth, 6 Chwefror, gan olygu y by…

Gweld mwy >

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae 'rygbi trefol' yn my…

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael i'r Pîl yn ddiweddar i weld sut mae prosiectau a ariennir gan y Comisiynydd yn helpu i leihau ymdd…

Gweld mwy >

Dirprwy Gomisiynydd yn cefnogi'r ap yn rrbyn graffiti casineb

Mae Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi canmol y gwaith y tu ôl i fenter arloesol sy'n helpu i fynd i'r afael â graffiti …

Gweld mwy >