Resize Text:

Switch to:

Y Comisiynydd yn diolch i wirfoddolwyr am eu cyfraniad at blismona

Wedi'i ddiweddaru: 01/06/2021

Heddiw rydym yn dathlu diwrnod cyntaf Wythnos Gwirfoddolwyr 2021 (1 – 7 Mehefin) ac fel arweinydd cenedlaethol Dinasyddion ym Maes Plismona ar gyfer Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, mae Alun Michael wedi achub ar y cyfle i ddiolch i wirfoddolwyr am eu cyfraniad at ein cymunedau.

Gan siarad ar ddechrau Wythnos Gwirfoddolwyr, dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru:

“Rwy'n credu'n frwd ym mhwysigrwydd gwirfoddoli, nid yn unig oherwydd y manteision y mae'n ei gyflwyno i gymdeithas ac i'r unigolyn ond gan mai hyn, yn ei hanfod, yw gweithred hanfodol dinasyddiaeth; dyma sy'n ein gwneud yn gymdeithas dda ac yn gymuned leol dda.

“Felly yn fy rôl fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer De Cymru, ond hefyd fel arweinydd cenedlaethol Dinasyddion ym Maes Plismona ar gyfer Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, rwyf am achub ar y cyfle y mae wythnos gwirfoddolwyr yn ei gynnig i ddathlu'r cyfraniad a wneir gan ein holl wirfoddolwyr, boed yn bobl ifanc sy'n gwirfoddoli fel gwirfoddolwyr ieuenctid yr heddlu, yr arweinwyr sy'n gweithio gyda nhw, y gwirfoddolwyr sy'n cefnogi'r heddlu a'r bobl arbennig iawn sy'n gweithio fel Cwnstabliaid Gwirfoddol. Mae faint o waith a wneir gan Gwnstabliaid Gwirfoddol yn arbennig iawn ac mae wir yn destun dathlu.

“Felly, i bob un o'r bobl hynny, hoffwn ddweud diolch yn fawr. Diolch am y cyfraniad rydych yn ei wneud at helpu a chefnogi Heddlu De Cymru, diolch am yr hyn rydych yn ei wneud i gymunedau lleol ym mhob rhan o Dde Cymru, a diolch ar ran yr unigolion rydych yn eu helpu bob dydd.

“Diolch yn fawr iawn, thank you very much indeed.”

Dysgwch fwy am Ddinasyddion ym Maes Plismona yma:

https://www.citizensinpolicing.net/
Y newyddion diweddaraf

Tasglu'n cymryd camau i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a merched

Mae tasglu newydd, sy'n dod ag asiantaethau allweddol at ei gilydd, wedi cael ei sefydlu ar gyfer Cymru gyfan. Mae’n gweithio i herio agweddau ac ymdd…

Gweld mwy >

Heddlu De Cymru yn distewi i gofio'r rhai a aberthodd eu bywydau

Heddiw, cynhaliwyd gwasanaeth coffa – wedi'i arwain gan Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru Jeremy Vaughan a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn sicrhau cyllid i wella diogelwch ar strydoedd Rhondda Cynon Taf…

Caiff cyfres o fesurau eu cyflwyno er mwyn gwneud strydoedd Rhondda Cynon Taf yn fwy diogel i fenywod a merched, diolch i gais llwyddiannus am gyllid …

Gweld mwy >