res
Newid maint testun:

Switch to: Welsh flag

Etholiadau

Cynhelir yr etholiadau nesaf ar gyfer Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ym mis Mai, 2024.

Dolen i fideo etholiad

 

 

 

 

 

 

 

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, gan gynnwys pwy sy'n cael pleidleisio, a sut i wneud hynny, ar wefan Y Comisiwn Etholiadol.

Ar gyfer Ymgeiswyr

Y prif bwynt cyswllt i ymgeisiwyr yn Swyddfa Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yw Lee Jones, Prif Weithredwr a Swyddog Monitro (Lee.jones6@south-wales.police.uk), a fydd y gallu cynnal sesiynau briffio anffurfiol â'r ymgeiswyr ar rôl a chyfrifoldebau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu.

 Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu ar gyfer etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yw Prif Weithredwr Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Karen Jones.

Rhagor o wybodaeth:

Panel Heddlu a Throseddu De Cymru: Panel yr Heddlu a Throseddu: Agendâu, Cyfarfodydd a Chofnodion

I ddarllen am rolau a chyfrifoldebau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, ewch i wefan y Swyddfa Gartref

I ddarllen mwy am ganllawiau etholiadau i ymgeisiwyr Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a'u hasiantau, gan gynnwys y cymwysterau sydd eu hangen i sefyll fel ymgeisydd, ewch i wefan Y Comisiwn Etholiadol.

 

Gwefannau defnyddiol eraill:

Heddlu De Cymru

Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

 

Caiff rhagor o wybodaeth ei hychwanegu i'r dudalen hon pan fydd ar gael.

Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Praesept wedi'i gymeradwyo gan Bannel yr Heddlu a Throseddu

Cafodd cynnydd o 8.69% ym mhraesept yr Heddlu ei gymeradwyo gan Banel yr Heddlu a Throseddu ym Merthyr Tudful ddydd Mawrth, 6 Chwefror, gan olygu y by…

Gweld mwy >

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae 'rygbi trefol' yn my…

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael i'r Pîl yn ddiweddar i weld sut mae prosiectau a ariennir gan y Comisiynydd yn helpu i leihau ymdd…

Gweld mwy >

Dirprwy Gomisiynydd yn cefnogi'r ap yn rrbyn graffiti casineb

Mae Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi canmol y gwaith y tu ôl i fenter arloesol sy'n helpu i fynd i'r afael â graffiti …

Gweld mwy >