res
Newid maint testun:

Switch to: Welsh flag

Mesurau Troseddu a Phlismona Cenedlaethol

Mesurau Trosedd a Phlismona Cenedlaethol

Gellir dod o hyd i wybodaeth am flaenoriaethau plismona cenedlaethol fel y mynegwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol drwy glicio'r ddolen isod.

Mesurau Trosedd a Phlismona Cenedlaethol

Mae blaenoriaethau ar waith er mwyn:

  • Lleihau llofruddiaeth a lladdiadau eraill
  • Lleihau achosion o drais difrifol
  • Amharu ar gyflenwi cyffuriau ac ar linellau cyffuriau
  • Lleihau troseddau cymdogaeth
  • Gwella boddhad ymhlith dioddefwyr gyda ffocws penodol ar ddioddefwyr cam-drin domestig
  • Mynd i'r afael â seiberdroseddau

Gellir dod o hyd i grynodeb o berfformiad Heddlu De Cymru yn erbyn Mesurau Troseddu a Phlismona Cenedlaethol yma.   

Y newyddion diweddaraf

Cafodd Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru le canolog yn yr Uwchgynhadledd Plismona…

Cafodd y Comisiynydd Alun Michael a'i ddirprwy, Emma Wools le canolog yn Uwchgynhadledd Plismona Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (APCC) a…

Gweld mwy >

Byddwn Yn Eu Cofio

Ymunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael â swyddogion a staff ar gyfer Gwasanaeth Coffa Heddlu De Cymru ddydd Gwener, 10  Tachwedd, 202…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn lansio arolwg praesept yn Ne Cymru

Bydd yr adborth yn helpu Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i benderfynu faint y bydd y cyhoedd yn ei dalu am wasanaethau plismona drwy'r dreth gyngor…

Gweld mwy >