res
Newid maint testun:

Switch to: Welsh flag

Transparency

Ceisiadau am wybodaeth

Er mwyn cyflwyno cais am wybodaeth, ysgrifennwch at y canlynol:

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru
Pencadlys yr Heddlu
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3SU

Ffacs: 01656 869407

E-bost: commissioner@south-wales.police.uk

Fel arall, gallwch wneud cais ar-lein.

Dylid cyflwyno pob cais yn ysgrifenedig.

Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Praesept wedi'i gymeradwyo gan Bannel yr Heddlu a Throseddu

Cafodd cynnydd o 8.69% ym mhraesept yr Heddlu ei gymeradwyo gan Banel yr Heddlu a Throseddu ym Merthyr Tudful ddydd Mawrth, 6 Chwefror, gan olygu y by…

Gweld mwy >

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae 'rygbi trefol' yn my…

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael i'r Pîl yn ddiweddar i weld sut mae prosiectau a ariennir gan y Comisiynydd yn helpu i leihau ymdd…

Gweld mwy >

Dirprwy Gomisiynydd yn cefnogi'r ap yn rrbyn graffiti casineb

Mae Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi canmol y gwaith y tu ôl i fenter arloesol sy'n helpu i fynd i'r afael â graffiti …

Gweld mwy >