Resize Text:

Switch to:

Faint ydym yn ei wario ac ar beth yr ydym yn ei wario

Pennu Cyllideb

Y Comisiynydd sy’n gyfrifol am bennu cyllideb yr heddlu.

Cyfanswm y gyllideb ar gyfer 2021-22 yw £327.9 miliiwn. Daw’r rhan fwyaf o’r arian drwy:

  • Grantiau’r Llywodraeth, a gyfrifir yn defnyddio fformwla ariannu – 56%
  • Praesept lleol yr heddlu, drwy dreth y cyngor – 44%.

Bob blwyddyn, mae’n rhaid i’r Comisiynydd ymgynghori â’r Prif Gwnstabl i bennu cyllideb ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod ac i gytuno ar strategaeth ariannol tymor canolig sy’n rhoi ystyriaeth i gynlluniau ariannu a gwario ar gyfer refeniw a chyfalaf.

Datganiad o gyfrifon

2016/2017 Datganiad o gyfrifon heddlu a throseddu comisiynydd

2015/2016 Datganiad o gyfrifon yr heddlu a throseddu comisiynydd

2015/2016 Prif Gwnstabl a’r Cyd Blynyddol Datganiad Llywodraethu

2014/2015 Prif Gwnstabl a’r Cyd Blynyddol Datganiad Llywodraethu

Gall Datganiad o Gyfrif ar gyfer 2014, 2013 a 2012 ar gael yma.

Yr Her Ariannol

Gellir cael gwybodaeth am yr her ariannol ar gael yn y Strategaeth Tymor Canolig y gellir eu gweld drwy’r dolenni isod.

Strategaeth Ariannol

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2021-2025

Ymgorffori:

  • Praesept Cynnig
  • Cyllideb Refeniw
  • Rhagolwg Refeniw
  • Strategaeth Gyfalaf
  • Gwerth y Cynllun Arian ar Gyfer

Menter Twyll Genedlaethol

 

Y newyddion diweddaraf

Cynllun chwaraeon yn dod â buddion enfawr i Gaerdydd

Mae partneriaeth arloesol rhwng Prifysgol Metropolitan Caerdydd ac Ymddiriedolaeth Ieuenctid Heddlu De Cymru’n cyflawni canlyniadau cadarnhaol mewn tr…

Gweld mwy >

100 Swyddog Cymorth Cymunedol newydd i’r Heddlu yn cael eu hariannu gan Lywodrae…

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol i ddarparu 100 Swyddog Cymorth Cymunedol arall i’r Heddlu er mwyn mynd i’r afael â throseddau a …

Gweld mwy >

Adolygiad annibynnol i helpu i gefnogi cymunedau clos

Mae adolygiad ar y cyd annibynnol yn cael ei sefydlu fel rhan o fesurau i gefnogi cymuned yn Abertawe.

Caiff yr adolygiad ei arwain gan banel tri aelo…

Gweld mwy >