Resize Text:

Switch to:

Transparency

Praesept a Chyllideb yr Heddlu

Mae Alun Michael, Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi pennu cyllideb yr heddlu ar gyfer 2021-22 ar £327.9 miliwn.

Mae’r elfen yr heddlu o dreth y cyngor wedi cynyddu gan 5.5% -4c y dydd neu ychydig llai na 30c yr wythnos. Cyfanswm y gost flynyddol i aelwyd Band D fydd £287.72 y flwyddyn am wasanaeth heddlu 24 awr y dydd, saith niwrnod yr wythnos.

 


Beth ydych chi’n ei dalu

Praesept yn ôl Band Treth y Cyngor

Band A Band B Band C Band D Band E Band F Band G Band H Band I
£191.81 £223.78 £255.75 £287.72 £351.66 £415.60 £479.53 £575.44 £671.35


Taflen Wybodaeth Lawn ynglŷn â’r Praesept

Hysbysiad Praesept 2021-2022

 

Taflenni Praesept y Gorffennol

Hysbysiad Praesept 2020-2021

Hysbysiad Praesept 2019-2020

Hysbysiad Praesept 2018-19

Hysbysiad Praesept 2017-18

Hysbysiad Praesept 2016-17

Hysbysiad Praesept 2015-16

Hysbysiad Praesept 2014-15

Hysbysiad Praesept 2013-14

Hysbysiad Praesept 2012-13

Hysbysiad Praesept 2011-12

Hysbysiad Praesept 2010-11

 

Y newyddion diweddaraf

Cynllun chwaraeon yn dod â buddion enfawr i Gaerdydd

Mae partneriaeth arloesol rhwng Prifysgol Metropolitan Caerdydd ac Ymddiriedolaeth Ieuenctid Heddlu De Cymru’n cyflawni canlyniadau cadarnhaol mewn tr…

Gweld mwy >

100 Swyddog Cymorth Cymunedol newydd i’r Heddlu yn cael eu hariannu gan Lywodrae…

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol i ddarparu 100 Swyddog Cymorth Cymunedol arall i’r Heddlu er mwyn mynd i’r afael â throseddau a …

Gweld mwy >

Adolygiad annibynnol i helpu i gefnogi cymunedau clos

Mae adolygiad ar y cyd annibynnol yn cael ei sefydlu fel rhan o fesurau i gefnogi cymuned yn Abertawe.

Caiff yr adolygiad ei arwain gan banel tri aelo…

Gweld mwy >