Resize Text:

Switch to:

Transparency

Pwyllgor Archwilio ar y Cyd

 

Mae'r Pwyllgor Archwilio ar y Cyd yn cynnal gwiriad annibynnol o drefniadau llywodraethu ar gyfer y Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl.

Mae'r Pwyllgor yn cyfarfod bob chwarter i ystyried perfformiad ariannol ac anariannol lle gallai'r sefydliad wynebu risg, yn ogystal â delio â'r holl faterion archwilio mewnol.

Aelodaeth

Penodwyd aelodau ar ôl hysbyseb gyhoeddus.

  • Mr Paul Wood
  • Mr Martin Veale
  • Mr Mike Lewis
  • Mrs Paula O'Connor
  • Dr Kathryn Chamberlain
  • Mrs Aimee Smith

Aelod o'r Pwyllgor Archwilio ar y Cyd – Proffil y Rôl

Gwneir penodiadau am dymor o bedair blynedd, a bydd y swydd yn para hyd at ddau dymor yn olynol.

Mae lwfans, sy'n werth £211.50 y dydd, neu £104.50 fesul hanner diwrnod ar hyd o bryd yn daladwy, ynghyd â chostau teithio o 45c y filltir. Nid yw amser darllen yn daladwy.

Cylch Gorchwyl

Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Archwilio ar y Cyd

Cofnodion Cyfarfodydd

2021
2020

Y newyddion diweddaraf

Tasglu'n cymryd camau i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a merched

Mae tasglu newydd, sy'n dod ag asiantaethau allweddol at ei gilydd, wedi cael ei sefydlu ar gyfer Cymru gyfan. Mae’n gweithio i herio agweddau ac ymdd…

Gweld mwy >

Heddlu De Cymru yn distewi i gofio'r rhai a aberthodd eu bywydau

Heddiw, cynhaliwyd gwasanaeth coffa – wedi'i arwain gan Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru Jeremy Vaughan a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn sicrhau cyllid i wella diogelwch ar strydoedd Rhondda Cynon Taf…

Caiff cyfres o fesurau eu cyflwyno er mwyn gwneud strydoedd Rhondda Cynon Taf yn fwy diogel i fenywod a merched, diolch i gais llwyddiannus am gyllid …

Gweld mwy >