Resize Text:

Switch to:

Ymgysylltu â phobl ifanc

Mae'r Comisiynydd wedi ymrwymo i roi cyfleoedd i bobl iau roi eu barn i ni am faterion plismona sy'n effeithio nhw a'u cymunedau.

Ddrwy gydol y flwyddyn, mae'r Comisiynydd yn siarad â myfyrwyr a phobl ifanc am ei rôl a gwaith y tîm. Mae'r cyfleoedd hyn yn galluogi'r Comisiynydd nid yn unig i hyrwyddo ei rôl a'r gwaith a gyflawnir gan y tîm, ond hefyd i annog sgwrs ddwy ffordd gyda phobl ifanc am blismona a'i ddulliau o leihau a mynd i'r afael â throseddu.

Yn ogystal â hyn, mae tîm y Comisiynydd hefyd yn hwyluso ac yn mynychu gweithdai gyda phobl ifanc i siarad â nhw am eu profiadau a'u hadborth o blismona a materion diogelwch cymunedol.

Yn fwyaf diweddar, rydym wedi sefydlu ein # Sgwrs Lleisiau Ifanc

Nod ein fforwm Sgwrs Lleisiau Ifanc yw darparu cyfleoedd i bobl ifanc sy'n byw yn Ne Cymru, rhwng 11 a 25 oed, ymgysylltu'n rheolaidd â'r Comisiynydd a Heddlu De Cymru a rhoi adborth am blismona a diogelwch cymunedol.

Rydym yn edrych ymlaen at lansio ein cyfarfod fforwm cyntaf ddydd Mawrth 1 Rhagfyr 2020

E-bostiwch ni i gofrestru: engagement@south-wales.police.uk 

Mwy o wybodaeth am ein Sgwrs Lleisiau Ifanc isod:

 

Y newyddion diweddaraf

Alun Michael yn cael ei ailethol yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Mae Alun Michael wedi cael ei ailethol yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu gan gymunedau De Cymru am y trydydd tro.

Datganwyd canlyniad yr etholiad a…

Gweld mwy >

Newidiadau i gyfyngiadau COVID-19 – Datganiad gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throse…

Heddiw, mae Prif Weinidog Cymru wedi nodi tystiolaeth feddygol gymhellol pam na allwn lacio'r rheolau a gadael i bawb wneud fel y mynnant. Mae'r penwy…

Gweld mwy >

Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu

Nhw yw’r wyneb cyfarwydd mewn gwisg du a glas, a phresenoldeb gweledol yr Heddlu sy’n tawelu’r meddwl ar draws Cymru ers 2003. Yr wythnos yma, byddwn …

Gweld mwy >